Groepswerking

Tijdens alle groepwerkingen staat ontmoeting tussen ouders en kinderen centraal. Kinderen krijgen de kans om een leuke speelruimte op eigen tempo te ontdekken. Ze kunnen leren spelen met andere kinderen en aanwezige ouders. Ouders krijgen de kans om hun kinderen met andere kinderen te zien spelen en hen hierbij te helpen. Ze kunnen met andere ouders ervaringen uitwisselen rond opvoeding en het gezinsleven.

Binnen de groepswerking De Eerste Babbel staat vooraf niet vast rond welk thema er gewerkt wordt. We spreken over wat ons bezighoudt en wat we zien gebeuren bij de kinderen.

Binnen de andere groepswerkingen wordt gewerkt rond een thema bv. geboorte, koken, snoezelen, taal, .. Deze thema's worden gekozen naargelang de interesse van de gezinnen.

Er zijn steeds twee begeleiders aanwezig die het spel en gesprek ondersteunen.

Eerstkomende activiteiten

Kijk in onze kalender voor een overzicht van alle activiteiten.